Podpisanie umowy z Anecoop Polska Sp. z o.o.

24 kwietnia 2017 Eresco podpisało umowę na realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" hali magazynowej o powierzchni 2400 m2 wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestor: Anecoop Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja : Swarzędz ul.Rabowicka 2 działki nr 285/9, 285/10 , 285/12

  • 05-10/2017
  • Swarzędz
  • obiekt o funkcji magazynowej,