Huta Szkła w Antoninku

Podpisanie umowy na realizację w systemie zaprojektuj wybuduj: wykonanie podpiwniczenia technologicznego na głębokość 5 m,przebudowa elementów konstrukcyjnych istniejącej hali produkcyjnej,zmiana posadowienia fundamentów słupów budynków.
Inwestor: Owens IIIinois  Produkcja Polska Spółka Akcyjna w Jarosławiu ul.Morawskiej 1
Adres inwestycji: Huta Szkła w Antoninku ul.Gorzysława
Projektant prowadzący: DS Projekt Sandra Drabińska
Projektant konstrukcyjny: Bartels Polska Sp. z o.o.
Termin wykonania: 10.2018-03.2019

Przed Nami życiowe wyzwanie w karierze zawodowej, Huta Szkła wygasza piec na 45 dni od 6 grudnia 2018 r w tym czasie musimy wykonać podpiwniczenie technologiczne o powierzchni 350m2 wewnątrz czynnej hali produkcyjnej na głębokości 5m. Kolumnami cementowymi zabezpieczamy wykop, 2000m3 urobku do wywozu, płyta denna 200m3 betonu, strop monolityczny na poziomie "0" oparty na oczepie kolumn cementowych, zmiana posadowienia istniejących stóp fundamentowych słupów nośnych hali, zmiana podparcia istniejących podciągów nośnych hali. Mamy za plecami: DS Projekt, Bartels Polska, Keller Polska musi się udać!

  • 10.2018-03./2019
  • Antoninek
  • obiekt o funkcji produkcyjnej