Pawilon handlowy

W 2012 roku (od czerwca do lipca) GRUPA ERESCO wykonała przebudowę pawilonu handlowego mieszczącego się na poziomie parteru kamienicy przy ulicy Krawieckiej we Wrocławiu. Wykonanie remontu podyktowane było złym stanem technicznym i wykończeniowym oraz niskim komfortem użytkowania lokalu. W zakresie prac uwzględniono całkowitą wymianę elementów sufitu podwieszanego, wymianę posadzki oraz konserwację ścian wnętrza. Cała instancja elektryczna, wentylacja oraz klimatyzacja została zakryta sufitem podwieszanym. Stano- wi to przykład ekonomicznego wykorzystania przestrzeni, jednocześnie gwarantuje łatwy dostęp do schowanej instalacji, posiada dobre właściwości przeciwpożarowe i akustyczne. Wprowadzono bardzo dobre oświetlenia wnętrza, pasy lamp rozciągają się na całej szerokości obiektu. Przywrócono pierwotną wartość wnętrza, napra- wiając wszystkie uszkodzone i zużyte elementy wyposażenia. Kapitalny remont umożliwił dogodną ekspozycję produktów oraz lepszą organizację całej przestrzeni usługowo-handlowej.

  • 06 - 07/2012
  • Wrocław ul. Krawiecka
  • obiekt o funkcji handlowo- usługowej,